Przesunięcie terminów konkursów w H2020

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi:

- ewentualnego przesunięcia terminów konkursów w programie Horyzont 2020
- czy można powołać się na klauzulę zwaną ,,siłą wyższą'' (force majeure) w umowie grantowej
poniżej zamieszczone zostały linki z odpowiedzią Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid