Poszukiwani eksperci do oceny wniosków

Projekt MSCA COFUND CONEXPLUS poszukuje ekspertów do oceny wniosków.

CONEX-Plus to program szkoleń i mobilności, którego celem jest przyspieszenie rozwoju kariery w grupie doświadczonych naukowców z UC3M (Uniwersytet Karola III w Madrycie) w Hiszpanii. CONEX-Plus zaoferuje 30 stypendiów po 36 miesięcy dla mobilności przyjeżdżającej do UC3M.

Opierając się na doskonałości UC3M, program chce stworzyć następną generację liderów badań w strategicznych obszarach badawczych, które są określone w strategii badań i innowacji w dziedzinie inteligentnej specjalizacji (RIS3) autonomicznego regionu Madrytu, wspieranej przez nauki społeczne i humanistyczne .

W trakcie działań wokół CONEX PLUS będzie potrzebować międzynarodowych zewnętrzni ewaluatorów do przeglądu wniosków. Ci ewaluatorzy będą musieli być ekspertami w dziedzinie:

- Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i kosmos

- Energia, środowisko i transport (w tym aeronautyka)

- Zdrowie i biotechnologia

- Technologie informacyjne i komunikacja

- Nauki społeczne i humanistyczne

Każdy oceniający może się zarejestrować, aby ocenić indywidualną liczbę wniosków. Aby złożyć wniosek o ocenę, wypełnij ten formularz i prześlij krótkie CV (plik PDF)

Szczegóły tu: https://www.madrimasd.org/conexplus