Poszukiwani eksperci!

UNA4CAREER to finansowany przez UE program stypendialny MSCA COFUND, którego celem jest rekrutacja utalentowanych naukowców z tytułem doktora na Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii.

W ramach projektu poszukiwani są eksperci do oceny otrzymanych propozycji. Propozycje można kierować do dowolnego z czterech obszarów wiedzy, a mianowicie nauk humanistycznych, społecznych, nauk eksperymentalnych i zdrowia. Dlatego mile widziani będą eksperci oceniający z każdego z tych obszarów.
Eksperci będą musieli ocenić propozycje kandydatów aplikujących do programu, w tym ich życiorysy, pod kątem kryteriów doskonałości (zarówno pod względem naukowym, jak i pod względem programu szkoleniowego), wpływu i jakości realizacji. Mogą również zostać poproszeni o udział w rozmowach na odległość z kandydatami. Wnioski będą w języku angielskim i będą miały maksymalną długość 13 stron i zostaną rozesłane do osób oceniających z czterech paneli odpowiadających wyżej wymienionym obszarom wiedzy. Oceny będą przeprowadzane zdalnie.

Wstępny termin przeprowadzania ocen to listopad 2020 - marzec 2021. Ewaluatorzy otrzymają stypendium za każdą przeprowadzoną ocenę / rozmowę oraz dodatkowe stypendium w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego panelu.

Formularz rejestracyjny dla ekspertów: https://oficinaeuropea.ucm.es/expert-evaluators

Zachęcamy do rejestracji!