Pisanie artykułów naukowych - materiały z warsztatów

Zachęcamy do lektury materiałów w wersji elektronicznej, będących zapisem warsztatów z pisania artykułów organizowanych przez radakcję czasopisma Reumatologia.

Oryginalne nagranie jest dostępne  na Facebooku czasopisma Reumatologia, zaś w redakcji Reumatologia powstał suplement zawierający materiały z tego wydarzenia, w polskiej wersji językowej.

autorzy artykułów: Olena Zimba, Armen Yuri Gasparyan

Suplement obejmuje zagadnienia:

  • Autorstwo prac naukowych: wprowadzenie dla badaczy
  • Wskazówki na temat recenzji partnerskiej: wprowadzenie dla badaczy
  • Platformy społecznościowe: wprowadzenie dla naukowców

Materiały w wersji elektronicznej, w j. polskim, są  pod linkiem: https://www.termedia.pl/Journal/-48
Trwa druk suplementu. Obie wersje są bezpłatne

W oryginalnej wersji językowej informacja o dostępie na stronie: https://spartanska.pl/good-practices-in-the-writing-19-20-11-2020/