Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS w Horyzoncie 2020

24 lipca zostały otwarte ostatnie konkursy WIDESPREAD ERA Chairs i WIDESPREAD  Twinning. Nabór wniosków będzie trwał do 14 listopada 2019 r.

W tej edycji pojawiły się następujące nowe elementy:

- dodatkowy pakiet pracy (work package) lub zadanie (task) koncentrujące się na rozwoju młodych naukowców (Early Stage Researchers) w jednostce koordynatora w projektach Twinning;

- dodatkowy pakiet pracy (work package) lub zadanie (task) ukierunkowane na rozwój jednostki koordynatora w obszarze zarządzania projektami i przygotowywania wniosków projektowych w obu konkursach WIDESPREAD; 

- kwalifikowane koszty aparatury i materiałów do 10%.

Na przełomie września i października nasze biuro zorganizuje szkolenie Twinning i ERA Chairs w Olsztynie. Oprócz tego we wrześniu, w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy planuje szkolenie Twinning dla zaawansowanych.

Program pracy 2018-2020 dla konkursów Twinning i ERA Chairs.