Oferta pracy dla Post-doc

University of Namur (UNamur) oraz Innovative Coating Solutions (ICS) w Belgii ogłaszają konkurs na stanowisko naukowo-badawcze dla naukowca z tytułem naukowym doktora (post-doc). Zrekrutowana osoba zostanie zatrudniona na okres 2 lat, od września 2020 roku.

Warunki, które musi spełniać kandydat:

- doktorat z fizyki bądź inżynierii materiałowej

- potwierdzone osiągnięcia w zakresie PVD i analizy materiałów (SEM, TEM, XPS, reakcje jądrowe)

- umiejętność pracy w grupie

- biegłe posługiwanie się językiem angielskim

- znajomość języka frnacuskiego będzie dodatkowym atutem

 

Termin rekrutacja został przesyniety na 10 kwietnia 2020 roku.

Szczegóły tu oraz tu

W razie pytań prosimy o kontakt z Dr Nathalie MALENGREAU

T. +32 (0)81 725 708
nathalie.malengreau@unamur.be
https://www.linkedin.com/in/nathaliemalengreau

Université de Namur ASBL
Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur
Belgique