Horyzont 2020 - nowy portal uczestnika

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK) informuje, że już od 1 stycznia 2019r. Komisja Europejska zmienia portal dla uczestników programu Horyzont 2020 z Participant Portal na Funding & Tender Oportunities Portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Należy o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku gdy jesteśmy w trakcie wypełniania wniosku, ponieważ zarządzanie dotychczasowymi projektami w Horyzoncie 2020 także zostanie przeniesione w nowe miejsce.

Participant Portal odchodzi w zapomnienie ustępując miejsce nowemu, lepszemu i większemu koledze. Nowy portal obejmie programy finansowania UE wykraczające poza badania i innowacje. Pozytywnym zaskoczeniem jest przejrzystość portalu. Layout ma ujednoliconą kolorystykę, ciekawą i czytelną ikonografikę oraz jest zdecydowanie przyjemniejszy dla oka i łatwiej się w nim odnaleźć oraz wyszukać interesującą nas zakładkę. Oprócz tego jest to portal bardziej intuicyjny, nie ma się wrażenia przeładowania jak w Paticipant Portal. Warto zatem już teraz przetestować nową kopalnię wiedzy i możliwości, dopóki będziemy mogli porównać ją ze starym portalem i posiłkować się nim jeśli coś okazałoby się niezrozumiałe. W Funding & Tender Oportuinities zdarza się jeszcze zabrnąć w ślepą uliczkę z napisem: „No Data available” na końcu, ale podobnych sytuacji jest coraz mniej.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek trudności lub problemów związanych z funkcjonowaniem nowego portalu. Informujemy również o planowanym szkoleniu z zakresu obsługi nowego portalu, w związku z tym zachęcamy do śledzenia naszej strony RPK w zakładce szkolenia: http://www.uwm.edu.pl/rpk . Miłego zwiedzania!