Działania Marie Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont2020 – konkursy na finansowanie kształcenia młodych naukowców (ITN) i międzynarodowej wymiany pracowników (RISE)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na szkolenie

Działania Marie Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 – konkursy na finansowanie kształcenia młodych naukowców (ITN)
i międzynarodowej wymiany pracowników (RISE)

które odbędzie się 14/11/2018 (środa); 
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. B. Dybowskiego 11, Aula Cytrynowa 
w godzinach: 09:30-14:30

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek badawczo – naukowych, odpowiedzialnych za program kształcenia doktorantów, zainteresowanych nawiązaniem międzysektorowej i międzynarodowej współpracy oraz tworzeniem sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.

Innovative Training Networks Marie Skłodowskiej-Curie (ITN) ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu. 

Research and Innovation Staff Exchange Marie Skłodowskiej-Curie (RISE) ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.

Program szkolenia:

09:30-10:00

Rejestracja uczestników spotkania

 

10:00-10:30

Zasady uczestnictwa w projektach ITN

 

10:30-12:00

Przygotowanie wniosku do konkursu ITN

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:00

Cele i ogólne zasady projektów RISE

13:00-14:30

Przygotowanie wniosku do konkursu

14:30

 

Zakończenie spotkania

 

 

 

 

 

 

 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Ilość miejsc ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

 

Limit miejsc: 
30
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Osoby zapisane na szkolenie (14)

Lp. Nazwisko i imię Instytucja
1 Augustyniak Renata UWM, WNoŚ, KIOW
2 Bień Anna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, WNT, Katedra Technologii Materiałów i Maszynii
3 Bukowska Joanna UWM, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
4 Kaczmarczyk Agnieszka UWM, Wydział Lekarski, Katedra Neurochirurgii
5 Karpiński Emil Andrzej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
6 Kisielewska Marta UWM w Olsztynie
7 Muraszko Jakub Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
8 Orzechowski Stanisław Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
9 Palińska-Żarska Katarzyna Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10 Socha Barbara Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
11 Świgoń Marzena Wydział Humanistyczny UWM (w zastępstwie za prof.M.Jagłowskiego)
12 Szóstek-Mioduchowska Anna IRZiBZ PAN Olsztyn
13 Weidner-Glunde Magdalena Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
14 Ziniewicz Monika Wydział Prawa i Administracji