Konferencja „Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców”, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Następnego dnia zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego eksperta w dziedzinie prawa własności intelektualnej, poszerzą wiedzę na temat możliwości patentowania, struktury wniosku o udzielenie patentu oraz przedmiotów podlegających ochronie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji służącej zidentyfikowaniu problemów na jakie napotykają młodzi naukowcy chcący skomercjalizować swoje badania. Dlatego też w programie konferencji przewidziana jest dyskusja panelowa, z udziałem przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako największej polskiej agencji finansującej badania stosowane oraz Wielkopolskiego Ośrodka Informacji Patentowej. Dyskusja ta będzie wstępem do studium przypadków, w których przedstawione zostaną konkretne przykłady udanych i skomplikowanych procesów komercjalizacyjnych. Prelegenci przedstawią krytyczne etapy procesu oraz zaprezentują swój punkt widzenia na proces komercjalizacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nie tylko własności intelektualnej, ale również problemami występującymi na linii nauka-biznes-przemysł do zgłaszania się do udziału w naszej w konferencji poprzez stronę amu.pan.pl/komercjalizacja w zakładce rejestracja.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja.