Szkolenie dla doktorantów w ramach programu ITN MSCA w UK

Projekt TOBeATPAIN realizowany w ramach akcji ITN (Individual Trainning Network)- konkurs MSCA rekrutuje 11 doktorantów z dziedziny Neurologii, a dokładniej  2 sektorów:

1. patofizjologia bólu w neurodegeneracji choroby charakteryzujące się zapaleniem nerwowym

2. pafofizjologia w bólu przewlekłym

Przygotowany jest dla nich interdyscyplinarny program szkoleniowy na wysokim poziomie naukowym zorientowany na przedsiębiorczość, tworząc ścieżki kariery mające na celu zwiększenie międzysektorowej i międzynarodowej zdolności zatrudnienia młodych naukowców w europejskim sektorze akademickim i przemysłowym.

Szczegóły oferty