Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020, czyli jak zdobyć 50 tyś. euro i znacznie więcej

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają na szkolenie:

Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020, czyli jak zdobyć 50 tyś. euro i znacznie więcej

 

które odbędzie się: 21 września br. (piątek) 
w godz. 10.00 – 12:00 
w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”, sala 2A

ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn - Kortowo


            Spotkanie skierowane jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:05

 

Powitanie uczestników

 

10:05 – 10:20

„Enterprise Europe Network – wsparcie dla biznesu i innowacji”

Agnieszka Domańska - senior expert Enterprise Europe Network

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie

10:20 – 11:10

Instrument MŚP – Faza 1 oraz Faza 2

Mikołaj Zadrożny – Konsultant ds. Programów Ramowych UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

11:10 – 11.30

Przerwa kawowa

11:30 – 11:50

Inne formy wsparcia dla MŚP w programie Horyzont 2020

Mikołaj Zadrożny – Konsultant ds. Programów Ramowych UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

11:50 – 12:00

Pytania uczestników, zakończenie spotkania

                                     

Limit miejsc: 
20
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.