Dzień informacyjny „POLSKIE UCZELNIE - STRATEGIA NA HORYZONT 2020” Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie informacyjne:

pt.  „POLSKIE UCZELNIE - STRATEGIA NA HORYZONT 2020”

Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych.

które odbędzie się: 21 marca br. (środa) w godz. 11.00 – 14:45 w Starej Kotłowni ul. R. Prawocheńskiego 9.

 

Spotkanie organizują Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK PB UE) wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) w ramach wspólnych działań podejmowanych we współpracy z Konfederacją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Organizowane wydarzenie poświęcone będzie mobilizacji na rzecz zwiększenia udziału polskich uczelni i przemysłu w programie Horyzont 2020. W szczególności na udziale instytucji w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz Działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także na dedykowanych konkursach w obszarze Spreading excellence and widening participation (Teaming, Twinning, ERA-Chairs).

Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania wynagrodzeń w programie Horyzont 2020, krajowe wsparcie uczestnictwa w H2020, a także harmonogram przygotowań, wstępna koncepcja 9. Programu Ramowego UE na lata 2021-2028.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program

10.50 -11.00

Rejestracja

11.00 - 11.10

Powitanie uczestników

prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor UWM w Olsztynie

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Moderacja spotkania - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. Nauki

11.10 -12.00

Analiza udziału warmińsko-mazurskich uczelni w H2020, krajowe instrumenty wsparcia, najbliższe konkursy  w H2020, co nas czeka w 9. Programie Ramowym
dr Zygmunt Krasiński, dyrektor  KPK PB UE

12.00 -12.30

Granty ERC - wsparcie liderów 
-  Magdalena Chomicka,  KPK PB UE

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa

  13.00 - 13.30

Nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020
-
Barbara Trammer, KPK PB UE

13.30  - 13.50

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w H2020, jako pierwszy krok do zwiększenia mobilności międzynarodowej i międzysektorowej
Agnieszka Murzec-Wojnar, Koordynator RPKPB UE Olsztyn

13.50 – 14.05

Zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w H2020 poprzez udział w działaniu „Spreading excellence and widening participation” 
-
Mikołaj Zadrożny, Konsultant RPKPB UE Olsztyn

14.05 – 14.25

Akcja COST oczami praktyka

- prof. dr hab. Danuta Kruk, Wydział Matematyki i Informatyki

14.25-14.45

Pytania i odpowiedzi

14.45

Lunch

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół RPK PB UE

Limit miejsc: 
60
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Osoby zapisane na szkolenie (39)

Lp. Nazwisko i imię Instytucja
1 Bielicka Anna Instytut Rybactwa Śródladowego
2 Bień Anna UWM w Olsztynie, WNT
3 Borkowska Anna UWM Olsztyn
4 Bryl Krzysztof Bryl UWM, WNoŻ
5 Fopp-Bayat Dorota UWM w Olsztynie
6 Galewska-Gurzińska Iwona Wydział Lekarski, UWM
7 Górska-Koplińska Kamilla UWM Olsztyn
8 Gwizdek-Wiśniewska Anna Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
9 Jagłowski Mieczysław UWM w Olsztynie, Wydział Humanistyczny
10 Jakóbowski Jan Wydział Matematyki i Informatyki
11 Janek Sebastian UWM Olsztyn
12 Jankun-Woźnicka Małgorzata Wydział Nauk o Środowisku
13 Kalinowski Sławomir UWM, Katedra Chemii
14 Kamiński Tadeusz Wydział Biologii i Biotechnologii
15 Karaszkiewicz Paulina Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie
16 Karwowska Anna CBEO UWM
17 Kędzior-Laskowska Małgorzata WNE UWM
18 Klimek Klaudia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
19 Konieczna Marlena Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
20 Kuźbicka Izabela Instytut Rybactwa Śródladowego
21 Lempaszek Andrzej WNT KTMiM
22 Łożyński Krzysztof Wydział Humanistyczny
23 Markowski Marek Katedra Inżynierii Systemów
24 Matejko Agnieszka Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM w Olsztynie
25 Muraszko Jakub Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
26 Nepelski Mariusz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
27 Nitkiewicz Monika CBEO UWM
28 Parzych-Blakiewicz Katarzyna Wydział Teologii UWM w Olsztynie
29 Pietrzak-Fiećko Renata Wydział Nauki o Żywności
30 Pilejczyk Dorota Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
31 Skwierawska Małgorzata KCHRiOŚ, UWM
32 Sobol Dorota UWM Olsztyn, WNE
33 Szczyrba Zdzisław Instytut Rybactwa Śródladowego
34 Trojanowska Magdalena IRZiBŻ PAN
35 Tupieka-Buszmak Alicja Wydział Sztuki
36 Turkowski Konrad Wydział Nauk Ekonomicznych, UWM Olsztyn
37 Uzar Hanna WNT
38 Wysocka Magdalena UWM Wydział Nauk Ekonomicznych
39 Żuk Małgorzata UWM WGIPB KZN