Nabór wniosków w Programie Edukacja

Do 15.09.2019 br. trwają nabory w Programie Edukacja, który jest realizowany ze środków Mechanizmów Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą w nim brać udział podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, na wszystkich poziomach kształcenia, zaczynając od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku angielskim i polskim należy składać za pośrednictwem systemu online FRSE.

Konkurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

- profesjonalny rozwój kadry, który obejmuje: wizyty studyjne do Państw Darczyńców, intensywne szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw Darczyńców w Polsce dla polskiej kadry.

- mobilność w szkolnictwie wyższym, która może obejmować:  wyjazdy zarówno studentów jak i pracowników (mobilność realizowana na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego).

- współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i kształcenia zawodowego, która obejmuje: opracowanie lub uaktualnianie programów kształcenia, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, opracowywanie lub uaktualnianie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa branżowego lub zawodowego i kształcenia ustawicznego.

- współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji (z wyłączeniem VET), która obejmuje: opracowanie lub uaktualnianie programów kształcenia, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, opracowywanie lub uaktualnianie lokalnych/regionalnych/krajowych w zakresie edukacji 
i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu..

Zaproszenie do składania wniosków i przewodniki dla wnioskodawców znajdują się tu.