Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia) dysponuje ofertą stypendialną w ramach projektu BEWARE (projekt MSCA COFUND). Oferta skierowana jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, lub posiadać doświadczenie naukowe nie mniejsze niż 4 lata. Do daty zamknięcia konkursu aplikujący naukowiec nie może/nie mógł przebywać na terenie Belgii powyżej 12 miesięcy w trakcie 36 ostatnich miesięcy. 

  Uniwersytet bierze udział w konkursie MSCA COFUND. Szczegóły tu: call for proposals

  Rekrutacja kończy się 25 marca 2020 roku

  W razie pytań bardzo proszę o kontakt z: Olivier TIRIONS (olivier.tirions@uclouvain.be)

  Zachęcamy do zapoznania  się z ofertą!

   

 2. Uniwersytet Katolicki w Kordobie oraz Uniwersyet Narodowy w Kordobie zapraszają chętnych do udziału w konkursie MASCA-ITN.
  W tym konkursie zapraszajacy do udziału koncentrują się na rozwóju potencjału zasobów ludzkich w zakresie zrównoważonej i bezpiecznej produkcji i dostępności żywności oraz wspieranie rozwoju i transferu technologii wspierających te dziedziny. Nacisk zostanie położony na: zrównoważoną produkcję i dostępność żywności, biopakowanie, żywność funkcjonalną i suplementy diety, ponowne wykorzystanie produktów rolno-przemysłowych, innowacje w łańcuchach wartości produktów rolno-spożywczych, bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność, politykę publiczną i zarządzanie produktami rolno-spożywczymi.
  Chętnych do udziału prosimy o kontakt z : Maribel.gonzalez@cba.gov.ar .

 3. Informujemy o 8 dostępnych miejscach na studiach doktoranckich oferowanych w ramach programu RESPONSE, który jest realizowany w ramach COFUND MSCA. Studia mają odbywać się na jednej z trzech uczelni goszczacych: Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie w Bazylei albo Politechnice w Zurychu.

  Założeniem programu RESPONSE jest wyszkolenie młodych naukowców tak by byli w stanie odnaleźc swoją rolę jako naukowcy w służacy społeczeństwu, kształtujący cele polityczne oraz umiejący zorganizować odpowiedzi do globalnych wyzwań w obszarach zrównoważonych systemów żywności, zrównoważonych systemów energetycznych i decyzji dotyczących zrównoważonego użytkowania gruntów.

  Więcej informacji na stronie

 4. Teagasc (Irish Agriculture and Food Development Authority) ogłosił nabór w programie Research Leaders 2025 realizowanego w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie.Stypendia są przeznaczone dla doświadczonych naukowców (co najmniej ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem badawczym). Trwają 36 miesięcy, a ich roczna wysokość brutto wynosi 51 717 euro lub 56 306 euro (jeśli przysługuje stypendyście dodatek rodzinny). Oprócz tego istnieje możliwość rozliczania wydatków na badania. 

  Termin nadsyłania listu intencyjnego to 13 listopada 2019, a termin nadsyłania pełnego wniosku to 10 lutego 2020.

  Więcej informacji na stronie internetowej (LINK). 

   

Oferty w ramach działań programu "Horyzont 2020"

 1. Maltańska Rada ds. Badań Naukowych (MCST) poszukuje możliwości współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi z Polski w ramach wskazanych poniżej tematów konkursowych w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) oraz wyzwania społecznego SC6 (Europa w zmieniającym się świecie):
  - SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education
  - SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes
  - SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science
  - SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality plans
  - SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap
  - SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation
  - SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact
  - DT-TRANSFORMATIONS-23-2020: To set up a digital accessibility observatory as a forum to take stock of market and technological developments, monitor progress in digital accessibility and provide opportunities for exchange of best practices
  - GOVERNANCE-20-2020: Centres/Networks of European research and innovation
  - DT-GOVERNANCE-22-2020: Citizen-centric public services in local and regional administrations
  - GOVERNANCE-23-2020: Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe
  Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Omar Cutajar, Technical Attache (Innovation), e-mail: omar-john.cutajar@gov.mt
  Termin naboru dla konkursów w wyzwaniu SC6 jest otwarty od 5 listopada 2019 do 12 marca 2020. Natomiast nabory w tematach obszaru SwafS rozpoczną się 10 grudnia 2019 i potrwają do 15 kwietnia 2020.