Horyzont Europa: orientacyjne terminy konkursów na granty ERC podane

Europejska Rada Ds. Badań ogłosiła wstępne otwarcia i zamknięcia konkursów w 2021 roku:

ERC Starting Grant 2021: 12 stycznia – 9 marca 2021

ERC Consolidator Grant 2021: 21 stycznia – 20 kwietnia 2021

ERC Advanced Grant 2021: 20 maja – 31 sierpnia 2021

Daty otwarcia i zamknięcia konkursów mogą ulec zmianie. 

Więcej informacji na stronie ERC