EIC Acceleration Pilot zastępuje Instrument MŚP

 

Od 6 czerwca 2019 innowacyjne firmy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 miliona euro w postaci połączonego grantu i finansowania kapitałowego (equity). Celem Akceleratora jest wsparcie rozwoju i wprowadzenia przełomowych, wysoko innowacyjnych pomysłów na rynek. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o sam grant (do 2,5 mln euro) bądź grant z komponentem finansowym (do 17,5 mln euro). O wsparcie można będzie się starać wyłącznie samodzielnie. Przedsiębiorcy sami nadal określają tematykę, w ramach którego opracowują wniosek. Warunkiem dostępu jest posiadanie prototypu (TRL 6). Nowe wzory wniosku są już dostępne na portalu Funding&Tender Opportunities.

 

Akcelerator uzupełnia EIC Pathfinder, który zastąpi  FET-Open i FET-Proactive, oferując wsparcie  w wysokości do 4 mln euro na promowanie współpracy, interdyscyplinarnych badań i innowacji w zakresie inspirowanych naukowo i radykalnie nowych technologii przyszłości. Dotacje te są przeznaczone dla konsorcjów. Faza I Instrumentu MŚP zostanie całkowicie wygaszona po 5 września 2019.

 

Więcej na temat EIC Accelerator Pilot.