3. edycja spotkania brokerskiego Global Nuclear Physics Innovation

 

Szanowni Państwo,

 

w dniach 2-3 grudnia 2020 roku odbędzie się 3 edycja spotkania brokerskiego Global Nuclear Physics Innovation (w wersji on-line). Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz narzędzia badawcze.

 

 

Celem spotkań brokerskich jest:

 

1. stworzenie uwarunkowań do nawiązania współpracy pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi

 

2. zintensyfikowanie procesów transferu technologii, współpracy badawczo- rozwojowej oraz działalności naukowo-innowacyjnej

 

 

Trzecia edycja spotkania brokerskiego „Global Nuclear Physics Innovation” organizowana jest w szczególnym terminie. Wśród różnych obszarów działalności badawczej dodajemy specjalną tematykę dotyczącą walki z COVID-19 – analizę struktury białek wirusa z wykorzystaniem cyklotronu.

 

Organizatorami wydarzenia są Enterprise Europe Network, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW,Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, konsorcjum projektu NUPIA

 

 

Strona internetowa wydarzenia: https://nupinno-2020.b2match.io/

 

Językiem spotkań brokerskich będzie język angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: tj.krawczyk@uw.edu.pl ; aneta.maszewska@kpk.gov.pl; mpaluchferszt@slcj.uw.edu.pl; jacek.gajewski@ncbj.gov.pl