Dostawy sukcesywne Info Ogólne

Dostawy sukcesywne

 

Przedmiotem umowy jest dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego:

1.) zestawy komputerowe umowa od 16.02.2021 do dnia 15.08.2021  lub wyczerpania zapasów

2.) laptopy umowa na dostawy sukcesywne laptopów obowiązuje od 11.12.2020 przez 6 miesięcy lub wyczerpania zapasów

3.) drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne 

4.) akcesoria komputerowe: obowiązuje od 13 stycznia 2021 do 14 stycznia 2022

5.) akcesoria sieciowe: akcesoria sieciowe dostawy 2021 - 2022

 

do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Umowy zawarte zostają na okres od 4 do 12 miesięcy lub do dnia wyczerpania środków finansowych, określonych w umowie.

Informacje ogólne:

Zamówienia na sprzęt proszę składać na wniosku pobranym z DZP: http://www.uwm.edu.pl/dzp/zarzadzenia-wnioski-drukizłożonym w Cenzurze pok. 04 REKTORAT (nie dotyczy akcesoriów komputerowych i sieciowych )

Realizacja zamówienia ok 2 tygodnie.

Firma ma obowiązek dostarczyć i zestawić zamawiany sprzęt.

W razie awarii sprzętu w czasie okresu gwarancji proszę dzwonić do dostawcy sprzętu.

Sprzęt, który nie został ujęty w dostawach sukcesywnych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach, w przetargach realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych w wyznaczonych terminach 
- info na stronach: DZP