We współpracy z Biurem Karier UWM w Olsztynie odbył się wyjazd grupy 37 studentów kierunku Ochrona Środowiska do Warszawy.

W wyjeździe brało udział także dwoje pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: dr Wojciech Truszkowski z KAZPRiA oraz dr inż. Monika Panfil z KGWKIKŚ.

Celem przedsięwzięcia były spotkania z instytucjami i przedsiębiorstwami, które mogą stać się miejscami pracy absolwentów tego kierunku studiów UWM.

Grupę podzielono na trzy części. Pierwsza odwiedziła Ministerstwo Środowiska, druga spotkała się z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie, a następna zwiedziała Remondis Electrocycling sp. z o.o. w Błoniu.

Osobą koordynującą wizytę ze strony Ministerstwa Środowiska był pan Marek Waszczewski z Departamentu Edukacji i Komunikacji, a w dyskusji wzięło udział osiem osób ze strony Ministerstwa. Grupa zapoznała się strukturą, rolą i działalnością Ministerstwa Środowiska. W kolejnych prezentacjach poruszono najgłośniejsze obecnie zagadnienia, w które zaangażowany jest urząd czyli: współpraca międzynarodowa w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarka wodna, leśne gospodarstwa węglowe i polski model łowiectwa. Przedstawiono też możliwości odbywania staży, praktyk w Ministerstwie Środowiska oraz warunki i możliwości podejmowania zatrudnienia, co mogło być szczególnie interesujące dla studentów Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie.

Opiekunem grupy ze strony PGNiG w Warszawie był p. Michał Kopeć – kierownik działu zarządzania projektami. Spotkanie odbyło się w budynku Muzeum Gazownictwa, który znajduje się w kampusie tej firmy przy ulicy Kasprzaka. Przedstawiono projekty innowacyjne, którymi w tej chwili zajmuje się PGNiG. Szczególny nacisk położono na program stażowy prowadzony obecnie przez to przedsiębiorstwo w całej Polsce. Przedstawiono rodzaje kompetencji i umiejętności którymi powinien się odznaczać absolwent poszukujący pracy w tej firmie.

Grupa, która odwiedziła REMONDIS Electrorecycling została przyjęta przez dyrektora dr inż. Roberta Wawrzonka. Przedstawione zostały praktyczne aspekty polskiego systemu utylizacji elektro-śmieci. Studenci obserwowali pracującą linię, która przetworzyła już ponad 200tys ton zużytego sprzętu elektrycznego. Szczególnie ciekawe dla studentów ostatniego semestru studiów drugiego stopnia były spostrzeżenia i rady dotyczące kształtowania własnej drogi zawodowej po studiach.

Na zakończenie dnia cała grupa spędziła kilka godzin w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wyjazd został przeprowadzony w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”.