Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego "PROSPERO" zostało zarejestrowane 14 lutego 2017r

Celami działalności Koła są przede wszystkim:

• stworzenie warunków zdobywania wiedzy i pogłębiania zainteresowań z zakresu zarządzania środowiskowego;

• budzenie pasji naukowej przez udział w projektach badawczych i innych przedsięwzięciach samodzielnie i we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracji publicznej;

• kształtowanie umiejętności prezentowania argumentów przez uczestnictwo lub organizowanie seminariów, konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.

Cele realizowane są przez:

• udział w badaniach naukowych;

• organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, projektów naukowych, odczytów związanych z celami Koła;

• współpracę z firmami i instytucjami, które zajmują się podejmowaną przez Koło tematyką;

• udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

Prezesem Koła jest Milena Sokołowska V-ce prezesami są Magdalena Sadowska i Malwina Pawłowiec-Burdon

Opiekun naukowy: dr Wojciech Truszkowski tel. 89 523 41 35, e-mail: wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl

Koło Naukowe działa przy Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Członkami mogą być wszyscy studenci i doktoranci UWM w Olsztynie

Info na stronie wydziału