Program wyborczy kandydatów na stanowisko rektora

 PROGRAMY WYBORCZE KANDYDATÓW NA REKTORA

Program wyborczy prof. Jarosława Dobkowskiego >>Program wyborczy prof. Jerzego Przyborowskiego >>

  

Terminy spotkań wyborczych z kandydatami na Rektora UWM w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 

Spotkanie z Kolegium Elektorów w środę 3 czerwca 2020 roku:

godz. 10.00 spotkanie z Prof. Jarosławem Dobkowskim - czas trwania 2 godziny zegarowe; / Obejrzyj spotkanie

godz. 12.30 spotkanie z Prof. Jerzym Przyborowskim - czas trwania 2 godziny zegarowe. / Obejrzyj spotkanie

 

Spotkania z RUSS i RUSD w czwartek 4 czerwca 2020 roku:

godz. 16.00 prof. Jarosław Dobkowski z RUSS - czas trwania spotkania 90 minut;

godz. 16.00 prof. Jerzy Przyborowski z RUSD - czas trwania spotkania 90 minut;

godz. 17.45 prof. Jarosław Dobkowski z RUSD - czas trwania spotkania 90 minut;

godz. 17.45 prof.  Jerzy Przyborowski z RUSS - czas trwania spotkania 90 minut.

 

Spotkania odbywać się będą z wykorzystaniem MS Teams a członkowie wszystkich tych gremiów otrzymają drogą mailową nazwę grupy i link, za pomocą którego będą mogli się zalogować oraz podstawowe informacje o przebiegu spotkania. Grupa na MS Teams zostanie utworzona przez Biuro Rektora i przez to biuro będzie administrowana.