Program szczepień na UWM przeciwko COVID-19

W związku z przystąpieniem UWM do programu organizacji szczepień przeciwko COVID-19 przez pracodawców, otwieramy rejestrację osób, które w terminie do 3 maja br. złożyły wstępną deklarację chęci zaszczepienia się w punkcie organizowanym przez UWM. Zachęcamy również do rejestracji osoby, które nie złożyły wspomnianej wyżej deklaracji.

uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin rejestracji osób na szczepienie przeciwko COVID-19 do dnia 25 maja br. do godz. 13.00.

Zachęcamy do rejestracji pracowników, studentów oraz członków najbliższej rodziny, którzy nie przyjęli jeszcze pierwszej dawki szczepionki. Rejestrować można osoby, które ukończyły 16 rok życia.


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regułą postępowania w przypadku pracowników zgłoszonych przez pracodawcę, którzy już posiadają termin na szczepienie:

jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).

● jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).

 

Rejestracja dostępna jest pod linkiem po zalogowaniu na konto pracownika lub studenta.

 

Ważne informacje:

  • Rejestracja dotyczy wyłącznie osób które nie przyjęły jeszcze pierwszej dawki szczepionki!
  • Przypominamy, że można zarejestrować członków najbliższej rodziny.
  • Termin szczepienia pierwszą dawką: 5-6 czerwca 2021.
  • Termin szczepienia drugą dawką: 10-11 lipca 2021.
  • Lokalizacja punktu szczepień: Uniwersytecki Szpital Kliniczny (ul. Warszawska 30).
  • Rodzaj szczepionki: Pfizer.
  • Rejestrować można osoby, które ukończyły 16 rok życia, 16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą przedstawić wypełniony formularz  (zał. 1).  Zachęcamy do wcześniejszego wypełnienia formularza! Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności rodzica podczas szczepienia. Ważne! Kwestionariusz z datą szczepienia wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka (zgoda opiekuna ustawowego).
  • Zachęcamy by osoby pełnoletnie dostarczyły do punktu szczepień już wypełnioną ankietę (zał. 2).

Kontakt ws. szczepień: Dorota Januszko, tel. 89 523 35 05; januszko@uwm.edu.pl