2012-09-11

Bezpłatne szkolenie z programu Statistica - II edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu

 

z zakresu koordynowania działań związanych z procesem powstawania prac dyplomowych realizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie“ (ProEdu) finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Szkolenie jest skierowane do asystentów i adiunktów ze stopniem naukowym doktora, pracowników Wydziałów: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Biologii i Biotechnologii, Nauki o Żywności.

 

W ramach tego zadania zostanie zorganizowany kurs obsługi programu STATISTICA oraz cykl wykładów dotyczących sprawowania dydaktycznej opieki nad dyplomantami, prawidłowej analizy danych eksperymentalnych i ich rozpowszechniania w formie prezentacji multimedialnych i prac dyplomowych.

 

Zgłoszenie jest równoważne z uczestnictwem we wszystkich zajęciach wg zamieszczonego programu szkolenia:

 

l.p. Tematyka kursu Liczba godzin Termin realizacji
1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu etyki prowadzenia badań na zwierzętach – wytyczne i zalecenia Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

4 26.09.2012
2.

Planowania i przeprowadzenie eksperymentów naukowych.

4 26.09.2012
3.

Kurs podstawowy obsługi programu STATISTICA

16 27-28.09.2012
4.

Kurs podstawowy obsługi programu STATISTICA

16 02-03.10.2012
5. Technika pisania rozpraw przyrodniczo-biologicznych: Jak skutecznie opisać wyniki badań w pracy dyplomowej 7 04.10.2012
6. Przedstawianie wyników eksperymentów - jak prawidłowo przygotować prezentację multimedialną 3 05.10.2012
7. Ochrona własności intelektualnej w kontekście pracy dyplomowej. 3 05.10.2012

 

 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Limit: 15 osób

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 24 września 2012r

 

Formularz zgłoszeniowy: http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/contact

 

Pytania:  b.mazur@uwm.edu.pl, Barbara Mazur, tel.: 51-86,  con@uwm.edu.pl, Konrad Ocalewicz, tel.: 47-87

 

Więcej na temat szkolenia: http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/art/55/szkolenie--jak-przygotowac-dobra-prace-dyplomowa-.html

Newsletter