Jesteś w Strona główna

Aktualności

2015-04-01

Dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM (Katedra Inżynierii Ochrony Wód, Wydział Nauk o Środowisku) właśnie wróciła ze stażu w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ten był wyjątkowy nie tylko z powodu dużego prestiżu ośrodka akademickiego (University of Waikato, Faculty of Science & Engineering, School of Science) i naukowo-badawczego (International Research Institute) ale również egzotycznego miejsca jakim jest niewątpliwie Nowa Zelandia. 

2015-03-20

Rozpoczynamy rekrutację na BEZPŁATNY kurs „Techniki biopsji szpiku kostnego i interpretacja wyników” dla 20 studentów (2 grupy x 10 osób) UWM w Olsztynie IV i V roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Szkolenie realizowane w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2015-03-20

Rozpoczynamy rekrutację na BEZPŁATNY kurs „Plastynacja – nowoczesna metoda przygotowywania preparatów anatomicznych i anatomohistopatologicznych”  dla 20 studentów       (2 grupy x 10 osób) UWM w Olsztynie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Szkolenie realizowane w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

rss
O projekcie

Projekt „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” (ProEdu) jest realizowany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a przede wszystkim poprawy jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do gospodarki opartej na wiedzy oraz zmieniających się potrzeb rynku pracy.

UWM jest największą uczelnią publiczną w województwie warmińsko-mazurskim, w której zatrudnionych jest 1978 nauczycieli akademickich, w tym 1061 kobiet (K) i 917 mężczyzn (M) (dane własne na 09.11.2011r.). W UWM kształci się 31 506 studentów/-ek (13 110 M, 18936 K, dane własne 2010) w tym studenci niepełnosprawni - 820 osoby (dane własne na dn. 30.09.2010). Niestety, zaznaczona przewaga studiujących kobiet nie znajduje późniejszego odzwierciedlenia w ich zatrudnianiu na rynku pracy. Dla przykładu absolwentki studiów inżynierskich mają problem z uzyskaniem atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Udział kobiet w branżach np. spożywcza – 5,49 proc., ochrona środowiska -2,47 proc., rolnictwo – 0,82 proc. („Kobieta-inżynier na rynku pracy” www.iprodukcja.pl za BDI).

 

Newsletter