Sale ogólnouczelniane


        

         


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz]


>>Wykaz auli/sal ogólnouczelnianych : pobierz

>> Obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, spotkania i konferencje  - pobierz

>>Obciążenia auli/sal na zajęcia dydaktyczne podczas semestru - idź do


 

Wynajem sal/auli w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych:

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Agnieszka Sułkowska, tel. 89 523-33 33, 89 523-37-08, fax.: 89 523-34-33,e-mail: agnieszka.sulkowska(at)uwm.edu.pl 

Zasady ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie :pobierz

Tabela opłat z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych: pobierz

Pisemny wniosek  pobierz o udostępnienie sali na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych, należy kierować do Pana Kanclerza dr inż Aleksandra Sochy, i dostarczyć lub wysłać pocztą pod adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Agnieszka Sułkowska
Dział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Prawocheńskiego 4 pok. 102
10-720 Olsztyn


DZIAŁ OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH:  Dział zajmuje się  m.in. obsługą i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych oraz konserwacją i naprawą sprzętu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, a także wypożyczaniem sprzętu audiowizualnego.

Kierownik mgr Jerzy Karbownik – tel. 89 523 34 27, kom.601 694 310

Plac Łódzki 5, pok.01

 z-ca kierownika, administrator mgr Robert Milian – tel. 89 523 38 02, kom. 502 730 612, ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39 (I piętro)

  1. ul. Kurta Obitza 1 - Wydział Humanistyczny
  2. ul. Michała Oczapowskiego 2 - Administracja
  3. ul. Michała Oczapowskiego 13, 13J, 14 - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

administrator mgr Adam Borkułak – tel. 89 523 35 36, kom. 504 194 075, ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12

1)       ul. Michała Oczapowskiego 5 - Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Biotechnologii

2)       ul. Słoneczna 44B, 48, 50, 50B, 50D, 50H, 50J, 50K – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

3)       ul. Romana Prawocheńskiego 2 – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

4)       ul. Michała Oczapowskiego 1A - Wydział Biologii i Biotechnologii

5)       ul. Romana Prawocheńskiego 5 – Wydział Biologii i Biotechnologii

6)       ul. Słoneczna 45G – Wydział Nauk o Środowisku

7)       al. Warszawska 117A – Wydział Nauk o Środowisku

8)       ul. Romana Prawocheńskiego 1 – Wydział Nauk o Środowisku

9)       ul. Romana Prawocheńskiego 15 – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

administrator mgr inż. Mariusz Kurowski – tel. 89 523 44 77, kom. 607 213 024, ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12

1)       Plac Łódzki 1 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii

2)       Plac Łódzki 2 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

3)       Plac Łódzki 3 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii

4)       Plac Łódzki 4 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

5)       Plac Łódzki 5 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

6)       ul. Jana Heweliusza 22 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii

7)       ul. Michała Oczapowskiego 6 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

8)       ul. Michała Oczapowskiego 8 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

9)       ul. Romana Prawocheńskiego 17 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

10)   ul. Romana Prawocheńskiego 3 - Wydział Nauk Ekonomicznych

11)   ul. Romana Prawocheńskiego 4 - Wydział Nauk Ekonomicznych

12)   ul. Romana Prawocheńskiego 19 – Wydział Nauk Ekonomicznych

13)   ul. Michała Oczapowskiego 4 – Wydział Nauk Ekonomicznych

14)   ul. Feliksa Szrajbera 11 – Wydział Sztuki, Wydział Nauk Społecznych

15)   ul. Jana Heweliusza 5 - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

16)   ul. Jana Heweliusza 12 – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

17)   ul. Michała Oczapowskiego 1 – Wydział Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

administrator mgr Arkadiusz Smyk – tel. 89 524 56 69, kom.601 848 549 ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39 (I piętro)            

1)       Plac Cieszyński 1 (cały obiekt - dawny 30 czerwony, łącznik, dawny 43 oraz aula im. Pijanowskiego) – Wydział Nauki o Żywności, Wydział Nauk Ekonomicznych

2)       ul. Michała Oczapowskiego 7 - Wydział Nauki o Żywności

3)       ul. Słoneczna 45F – Wydział Nauki o Żywności

4)       ul. Jana Heweliusza 1 – Wydział Nauki o Żywności

5)       ul. Jana Heweliusza 6 – Wydział Nauki o Żywności

6)       ul. Romana Prawocheńskiego 13 - Wydział Nauk Społecznych

7)       ul. Romana Prawocheńskiego 21 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

8)       al. Warszawska 98 - Wydział Prawa i Administracji

9)       ul. Kurta Obitza 2 – Wydział Prawa i Administracji

10)   ul. Jana Heweliusza 2 – Administracja

administrator mgr inż. Jadwiga Siudowska – tel. 89 524 62 10, kom. 605 627 974,  ul. Żołnierska 14A, pok.32

1)       ul. Żołnierska 14 – Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Medycznych

2)       ul. Żołnierska 14A – Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki

3)       ul. Żołnierska 14C – Wydział Nauk Medycznych

Administratorzy  pozostałych budynków:

Biblioteka Uniwersytecka - Janusz Szumowski tel.: 89 524-51-67, 089 523-47-45

Centrum Konferencyjne - Andrzej Idzikowski, tel.: 89 523-43-19; tel. kom.: 692 430 804

 

administrator - mgr Mariusz Araśniewicz – tel. 89 523 32 71, kom.502 730 252, ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. B101

1)       ul. Jana Heweliusza 4, 12A – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

2)       ul. Jana Heweliusza 10, 14 – Wydział Nauk Technicznych

3)       ul. Michała Oczapowskiego 11 – Wydział Nauk Technicznych

4)       ul. Słoneczna 46A, 50A – Wydział Nauk Technicznych

administrator Jan Wiśniewski – tel. 89 524 61 40, kom. 692 604 908 ul. Słoneczna 54, pok. A03

1)       ul. Słoneczna 54 – Wydział Matematyki i Informatyki, Regionalne Centrum Informatyczne 
 

REZERWACJA SAL/AULI OGÓLNOUCZELNIANYCH NA ZALICZENIA I EGZAMINY PODCZAS SESJI EGZAMINACYJNEJ ZIMOWEJ ROK AK. 2019/2020  OD DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.

POBIERZ GRAFIK REZERWACJI

 e-mail: rezerwacjasal @ uwm.edu.pl

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

 


>>Wykaz sal ogólnouczelnianych będących w dyspozycji Biura ds. Studenckich w roku akademickim 2019/2020: pobierz

Rezerwacja sal i auli ogólnouczelnianych na zajęcia dydaktyczne oraz na sesje egzminacyjne:   

Biuro ds. Studenckich - mgr Agnieszka Zdanowska, rezerwacjasal (at) uwm.edu.pl; Sale ogólnouczelniane należy rezerwować na egzaminy, zaliczenia i inne wydarzenia studenckie.

Rezerwacji nie wymagają jedynie zajęcia umieszczone w harmonogramie obciążenia sali ogólnouczelnianych, zgodnie z aktualnym planem zajęć dydaktycznych.

Potwierdzenie rezerwacji należy odebrać w pok. 05 (Rektorat) i dostarczyć na portiernię budynku, w którym znajduje się sala/aula. 


 Harmonogramy obciążenia auli/sal ogólnouczelnianych semestr letni 2019/2020
Rezerwacja sal ogólnouczelnianych w semestrze zimowym, od dnia 16.10.2019 r.   e-mail: rezerwacjasal@ uwm.edu.pl

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

>> Obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, spotkania i konferencje  - pobierz

AULA/SALA OGÓLNOUCZELNIANA

ILOŚĆ MIEJSC

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

im. prof. M. Kotera, Plac Łódzki 5

277

OTWÓRZ

OTWÓRZ

im. prof. W. Niewiadomskiego (nr 31), Plac Łódzki 3

90

OTWÓRZ

OTWÓRZ

Collegium Biologiae, ul. M. Oczapowskiego 1A

300

OTWÓRZ

im. prof. E. Pijanowskiego, pl. Cieszyński 1

200

OTWÓRZ

im. prof. P. Olszewskiego (21), ul.Prawocheńskiego 1

80

OTWÓRZ

im. prof. M. Gotowca, ul. M. Oczapowskiego 5

270

OTWÓRZ

OTWÓRZ

im. prof. Z. Moczarskiego „W", ul.M.Oczapowskiego 5

220

OTWÓRZ

im. prof. Z. Martiniego, ul. M. Oczapowskiego 11

220

OTWÓRZ

OTWÓRZ

im. prof. K. Markiewicza, ul. M. Oczapowskiego 14

192

OTWÓRZ

rezerwacja sali na sobotę i niedzielę tel.:523-34-40 (poza sesją egzaminacyjną)

im. prof. H. Janowskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

192

OTWÓRZ

OTWÓRZ

im. prof. S. Tarczyńskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

124

OTWÓRZ

OTWÓRZ

sala 306, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

sala 307, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

nr 1, ul. J. Heweliusza 14

30

sala zrezerwowana do lipca 2020

OTWÓRZ

nr 13, ul. J. Heweliusza 14

40

OTWÓRZ

nr 18, ul. J. Heweliusza 14

30

.

nr 19, ul. J. Heweliusza 14

30

OTWÓRZ

.

B 0/1 ul. Słoneczna 54

251

OTWÓRZ

Aula Kongresowa

550

sala w dyspozycji Centrum Konferencyjnego

rezerwacja sali tel.: 89 523-43-19

Aula na ul Żołnierskiej

100

OTWÓRZ

rezerwacja sali tel.: 502 155 985

pozostałe sale nieujęte w wykazie są salami wydziałowymi,  rezerwację należy zgłosić np. w dziekanacie wydziału.