Regulamin ZFŚS

Regulamin
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Załączniki - wzory wniosków i dokumentów: