konkurs na stanowisko starszego specjalisty w Katedrze Patofizjologii

Data ogłoszenia: 
11/06/2019
Stanowisko: 
asystent

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

COLLEGIUM MEDICUM

WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII

zatrudni

pracownika na stanowisko starszego specjalisty (specjalistyczne stanowisko pomocnicze)

projekt .„ Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej”  – NCN SONATA BIS 8, numer umowy UMO- 2018/30/E/NZ5/00458

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

Nazwa stanowiska: starszy specjalista (specjalistyczne stanowisko pomocnicze)

Wymagania:

 • tytuł lekarza weterynarii lub magistra nauk biologicznych/biotechnologicznych lub bioinżynieryjnych,
 • minimum 10-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej ,
 • znajomość podstaw Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice) zgodnymi z wytycznymi OECD ENV/MC/CHEM(98)17,
 • znajomość podstaw technik hodowli komórkowych (pozyskiwanie materiału, pasażowanie itp.),
 • umiejętność posługiwania się pakietem biurowym MS Office (word, powerpoint, excel) na poziomie średniozaawansowanym.

 

Osoba zatrudniona na specjalistycznym stanowisku pomocniczym będzie współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu, w związku z tym powinna posiadać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.

 

Mile widziane:

 • znajomość podstaw Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice), niezbędnych w pracy z materiałem ludzkim (osocze, materiał biopsyjny),
 • znajomość podstaw hodowli i rozmnażania zwierząt laboratoryjnych (myszy),
 • dobra znajomość języka angielskiego, niezbędna do przeszukiwania naukowych baz danych (Pub Med, Web of Science, itp).

 

Dodatkowo, osobę ubiegającą się o w/w stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, otwartość oraz bardzo dobra umiejętność pracy zespołowej oraz współzarządzania zespołem.

 

Opis zadań:

 • zakup oraz przygotowywanie odczynników niezbędnych w codziennej pracy laboratoryjnej,
 • pomoc techniczna mniej doświadczonym członkom zespołu,
 • przygotowywanie oraz utrzymanie pierwotnych hodowli komórkowych,
 • nadzorowanie wraz z kierownikiem projektu przebiegu wybranych doświadczeń oraz sprawdzanie poprawności wykonywanych procedur z obowiązującymi normami i przepisami.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS


Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 r.


Forma składania ofert:

CV oraz  list motywacyjny prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl oraz  judytajuranek@gmail.com.

Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na 60 miesięcy

Wynagrodzenie:  6 500 zł brutto/brutto  miesięcznie (z narzutami pracodawcy, w tym 13-tka)  finansowane z projektu NCN.

Warunkiem zatrudnienia jest nie pobieranie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy oraz nie pobieranie innego wynagrodzenia ze środków NCN w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku starszy specjalista.

 

Planowane rozpoczęcie pracy – lipiec 2019

 

Dodatkowe informacje:

 

Orientacyjny termin rozmów: po 24 czerwca  2019 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr Judyta Juranek, e-mail: judytajuranek@gmail.com.