Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno – technicznego – laboranta w Katedrze Neurochirurgii w projekcie „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim EXPLORE ME

Data ogłoszenia: 
18/11/2019
Stanowisko: 
lektor

Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno – technicznego – laboranta w Katedrze Neurochirurgii w projekcie „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim EXPLORE ME

Konkurs

Na stanowisko pracownika inżynieryjno – technicznego – laboranta

w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim EXPLORE ME współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016)

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • Tytuł magistra biologii / biotechnologii;
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej; 
 • Znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
 • Biegła znajomość technik obrazowych tj. rezonansu magnetycznego (MRI) oraz tomografii komputerowej (CT);
 • Udokumentowana praca ze zwierzętami (świniami) oraz ukończone szkolenie PolLASA;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports;
 • Znajomość zagadnień związanych z hodowlą mezenchymalnych komórek macierzystych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Mile widziany min. miesięczny staż zagraniczny oraz doświadczenie w pracy w ramach projektów o zasięgu krajowym i zagranicznym;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie manuskryptów prac twórczych stanowiących wyniki badań prowadzonych w projekcie;
 • Asystowanie w procedurach na zwierzętach zgodnie z instrukcjami kierownika projektu;
 • Izolacja, hodowla oraz przygotowywanie komórek do przeszczepów;
 • Tworzenie raportów i wystąpień na konferencje naukowe.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie);
 2. Życiorys;
 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. Informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do 25 listopada 2019 r.
 • Okres zatrudnienia 12 miesięcy.
 • Wynagrodzenie zawiera się w przedziale 5600 – 6600 zł brutto/brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.