Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej

Data ogłoszenia: 
08/01/2014
Stanowisko: 
asystent

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta
w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej
od 8 stycznia 2014 roku do 22 stycznia 2014 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie).
 2. Curriculum vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra w zakresie matematyki lub informatyki.
 5. 3 fotografie 37 X 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 • ukończenie studiów wyższych w zakresie matematyki lub informatyki;
 • znajomość zastosowania narzędzi matematycznych w mechatronice;
 • posługiwanie się programem MATLAB i SIMULINK;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie certyfikatu FCE;
 • ukończenie kursu pedagogicznego;
 • znajomość systemu CAN w zakresie techniki samochodowej potwierdzona ukończeniem szkolenia;
 • ukończenie szkolenia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

D Z I E K A N
dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.