Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości

Data ogłoszenia: 
16/05/2019
Stanowisko: 
asystent

          DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Finansów i Bankowości

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych,
 • dorobek naukowy  w zakresie ekonomii i finansów,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • informacja o osiągnięciach naukowych oraz dydaktycznych,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy lub opinia promotora pracy magisterskiej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  ( Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2).

 

Termin składania podań upływa z dniem 17 czerwca 2019 r.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

 Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.