Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Cyfryzacji

Data ogłoszenia: 
01/10/2013
Stanowisko: 
asystent

D Z I E K A N WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Cyfryzacji

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

• posiadać tytuł magistra w specjalności informatyka
• doskonała znajomość pakietu programowego Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point oraz obsługi komputera na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ( ECDL CORE uprawnienia preferowane uprawnienia egzaminatora w zakresie ECDL;
• praktycznego stosowania w zagadnieniach bezpieczeństwa:
• badań operacyjnych,
• planowania badań statystycznych i analizy wyników;
• optymalizacji wielokryterialnej,
• teorii zbiorów rozmytych,
• matematycznej analizy ryzyka;
• praktyczne umiejętności stosowania modelowania obiektywnego funkcjonowania systemów w filozofii i notacji UML, z wykorzystaniem środowiska narzędziowego Enterprise Architekt,
• modelowania wymagań na systemy bezpieczeństwa,
• projektowania funkcjonalnego systemów bezpieczeństwa,
• prowadzenia ćwiczeń z zastosowaniem sztucznej inteligencji w zagadnieniach bezpieczeństwa: systemy ekspertowe, systemy wnioskowania przez analogię.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012r. poz.572 z późn. zm.). Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie pok.9 ul. Warszawska 98 następujące dokumenty:

  • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
  • życiorys naukowy,
  • kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • wykaz dorobku naukowego.

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Termin składania podań upływa z dniem 14.10.2013 r.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Stanisław Pikulski