Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
07/04/2014
Stanowisko: 
asystent

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w  Instytucie Nauk Politycznych

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
  • odpis aktu nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  • informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy.

 Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm..)

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 kwietnia 2014 roku.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych - 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

 

Dziekan

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM