Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Data ogłoszenia: 
12/03/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

LINK:  

Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | BIP UWM w Olsztynie