Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Data ogłoszenia: 
29/04/2019
Stanowisko: 
adiunkt

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego)

 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

http://bip.uwm.edu.pl/node/6530