Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej UWM w Olsztynie

Data ogłoszenia: 
26/03/2018
Stanowisko: 
asystent

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko doktoranta – stypendysty w ramach projektu Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego finansowanego ze środków NCN, Komisja Rekrutacyjna wybrała Pana mgr inż. Przemysława Skokowskiego na ww. stanowisko.