Prace Literaturoznawcze

„PRACE LITERATUROZNAWCZE”
pismo Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie”

Redakcja
  • Joanna Chłosta-Zielonka (redaktor naczelna)
  • Iwona Maciejewska (zastępca redaktor naczelnej, redaktor tematyczny)
  • Mariola Wołk (redaktor językowy)
  • Ewa Makarczyk-Schuster i Karlheinz Schuster (redaktorzy językowi artykułów niemieckojęzycznych)
  • Dorota Gładkowska (redaktor językowy artykułów anglojęzycznych)
  • Piotr Przytuła (sekretarz redakcji)
Kontakt
Instytut Polonistyki i Logopedii UWM
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel./fax (89) 524-63-33
numer pokoju: 261