„PRACE LITERATUROZNAWCZE”
pismo Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie”

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych 2017 nr 5:

dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Elena Brazgowska, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, prof. dr hab. Sławomir Buryła, dr Przemysław Chojnowski, Universität Wien, dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. URz, prof. dr hab. Leszek Kolek, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Iwona Anna N’Diaye, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Radosław Sioma, UMK, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, prof. dr hab. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2016 nr 4:

dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, prof. UAM, dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Iwona Anna N’Diaye, prof. UWM, dr hab. Alicja Ożóg-Jakubowska, prof. URz, doc. Martin Pilař z Ostrawy, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, prof. Ludmiła Safronowa, z Ałmaty w Kazachstanie, dr hab. Radosław Sioma, UMK, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, prof. Krystyna Stasiewicz, UWM, prof. Jacek Wójcicki,. IBL w Warszawie, dr hab. Józef Zarek, prof. UO

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2015 nr 3:

dr hab. Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr hab. Adrian Gleń, UO, dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, prof.zw. dr hab. Leszek Kolek, UPH w Siedlcach, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, dr hab. Iwona Anna N’Diaye, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Ożóg-Jakubowska, prof. URz, dr hab. Magda Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Agnieszka Rydz, prof. UAM, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Radosław Sioma, UMK w Toruniu, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, prof. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2014 nr 2:

prof. zw. dr hab. Michał Błażejewski, UG, dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. URz, dr hab. Michał Januszkiewicz, prof. UMK, dr hab. Janusz Kolek, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski, UwB, dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr hab. Iwona NDiaye, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Agnieszka Rydz, prof. UAM, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK w Toruniu, prof. Ludmiła Safronowa z Ałmaty z Kazachstanu, dr hab. Radosław Sioma, UMK w Toruniu, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Oksana Weretiuk, prof. UR, prof. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie, prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka, UJ

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2013 nr 1:

dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, prof. Jarosław Ławski, UwB, dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Radosław Sioma, UMK, dr hab. Anna Sobiecka, AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, prof. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie