BIEŻĄCY NUMER

"Prace Literaturoznawcze", nr V/2017

O WARTOŚCIACH UNIWERSALNYCH

Dorota Guzowska, Early Modern Descriptions of Poland as Fynes Moryson’s and Peter Mundy’s Cultural Autobiographies Katarzyna Christianus-Gileta, Ofiara czy terrorysta? Przypadek Herschela Grynszpana w wybranych relacjach prasowych z listopada 1938 roku Joanna Szydłowska, Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o ofiarach, katach i milczeniu („Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?” Justyny Kopińskiej) Anna Pomiankowska-Wronka, Gdy zło zapuszcza korzenie – śmierć w relacjach bohaterów reportaży Jeana Hatzfelda

W POSZUKIWANIU FORMY I MODELU INTERPRETACJI

Tomasz Ślęczka, Skromny i staranny. Wybrane zagadnienia warsztatu pisarskiego Kazimierza Sarneckiego, rezydenta Karola Stanisława Radziwiłła na dworze Jana III Sobieskiego Grzegorz Igliński, W blasku słonecznym i w milczeniu. Fauniczność przyrody w sonecie Kazimierza Przerwy-Tetmajera „W Arkadii” Sylwia Krawiec, Co by było, gdybym był Ignacym Rzeckim? O roli monologu wewnętrznego podczas pierwszych prób scenicznych Michał Filipczuk, Magdalena Filipczuk, „Jak wyprowadzić z ruin ludzi” – o sensie poezji po „Drugiej Apokalipsie”. O kilku utworach Zbigniewa Herberta Michał Friedrich, „Bezradni rząd, ministrowie, żandarmi...” Recepcja poezji w punk rocku XX i XXI wieku. Wybrane przykłady polskie

TEMATY I FORMY KOBIECEGO PISANIA

Klaudia Łachacz, Poetycki zwierzy(e)niec Agnieszki Osieckiej Sylwia Kawska, Dialogi damy z kawalerem. Uwagi o poezji miłosnej Antoniny Niemiryczowej Beata Walęciuk-Dejneka, Kobiety na tropie zbrodni: autorki i bohaterki (Joanna Szymczyk „Ewa i złoty kot”, Katarzyna Gacek i Agnieszka Szczepańska „Moc i cesarzowa”) Ewa Górecka, Kicz i marzenia. O „słodyczy” przestrzeni w prozie Joanny Bator Mirosław Gołuński, Powieść historyczna a kobiecość. Przypadek Elżbiety Cherezińskiej

LITERACKIE OBRAZY MIAST

Joanna Przeszlakowska-Wasilewska, The Forgotten City of the Forgotten Author – The Image of Chicago in “The Stories of the Streets and of the Town” by George Ade Kamila Augustyn, Aspekty przyrodnicze w obrazowaniu miasta na przykładzie Breslau/Wrocławia w prozie polskiej i niemieckiej lat (po)wojennych

TEMATY REGIONALNE

Zbigniew Chojnowski, Jan Karol Sembrzycki do Michała Kajki (Kayki) (wokół korespondencji dwóch Mazurów pruskich) Agnieszka Piekarska, Język jako świadectwo polskiej tożsamości narodowej Warmiaków i Mazurów. Utwory realizmu socjalistycznego na usługach propagandy związanej z Ziemiami Odzyskanymi Grzegorz Supady, Stanisława Bieniasza i Henryka Sekulskiego zmagania z brzemieniem niemieckości Joanna Chłosta-Zielonka, Od opowieści do sprawozdania. Reportaże o latach powojennych na Warmii i Mazurach

RECENZJE

Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła. Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744–1759, wstęp i oprac. Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss. 376 (Krystyna Stasiewicz) Regionalizm literacki – historia i pamięć, red. Zbigniew Chojnowski, Elżbieta Rybicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017, ss. 715 (Joanna Chłosta-Zielonka) Zbigniew Chojnowski, Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981–2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, ss. 680 (Sławomir Sobieraj) Pamiętnik Edwarda Martuszewskiego, oprac. Joanna Chłosta-Zielonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017, ss. 304, fot. (Dawid Kraszewski) Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepcje, gatunki, red. Monika Karwacka, Andrzej Polak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 266 (Aleksandra Rybacka) Sam Goodman, Routledge Studies in Twentieth-Century Literature: British Spy Fiction and the End of Empire, Routledge, New York 2016, pp. 198 (Michał Urbanowicz) Kamila Tuszyńska, Narracja w powieści graficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 450 (Mateusz Kossakowski)

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdania

Zbigniew Chojnowski, Gebot der Solidarität und des Gedenkens polnische Dichter über den ungarischen Oktober 1956 Lidia Gąsowska, Ogólnopolska konferencja naukowa Popkulturowe formy pamięci, Olsztyn, 20–21 kwietnia 2017 roku Alina Naruszewicz-Duchlińska, Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa Postać w kulturze wizualnej, Olsztyn, 11–13 maja 2017 roku Kinga Perużyńska, Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Rozważna i/czy romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków, Olsztyn 5–6 czerwca 2017 roku Katarzyna Witkowska, Ogólnopolska konferencja naukowa Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności, Olsztyn, 8–9 czerwca 2017 roku

POŻEGNANIA

Grzegorz Supady, Johann Joseph Claßen (1953–2017) in memoriam Jan Chłosta, Wspomnienie o Erwinie Kruku (1941–2017)