„PRACE LITERATUROZNAWCZE”
pismo Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie”, otrzymało w 2015 roku 5 punktów na liście B MNiSW (pozycja 1289)


U W A G A !

Informujemy, że wszystkie numery "Prac Literaturoznawczych" dostępne są od teraz na stronie:


U W A G A !

Nowy, piąty numer "Prac Literaturoznawczych" jest już dostępny na naszej stronie. Zapraszamy do lektury!


Przypominamy, że pismo jest indeksowane w następujących bazach informacji naukowej: