„PRACE LITERATUROZNAWCZE”
pismo Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie”, otrzymało w 2015 roku 5 punktów na liście B MNiSW (pozycja 1289)


U W A G A !

Artykuły do szóstego numeru "Prac Literaturoznawczych" w 2018 roku redakacja pisma przyjmuje do końca grudnia 2017 roku.


Przypominamy, że pismo jest indeksowane w następujących bazach informacji naukowej: