dr Monika Czerepowicka, adiunkt

https://orcid.org/0000-0002-4697-7058

Dr Monika Czerepowicka (z domu Korczakowska) jest adiunktem w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Studia polonistyczne ukończyła w 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Świdzińskiego nosiła tytuł Słownik syntaktyczny polskich czasowników. W 2006 r. na Wydziale Humanistycznym UWM obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zygmunta Saloniego pod tytułem Opis lingwistyczny wyrażeń niestandardowych składniowo typu na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze we współczesnym języku polskim (recenzenci: dr hab., prof. UW Włodzimierz Gruszczyński, prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, UWM). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół rygorystycznego opisu współczesnej polszczyzny, zagadnień lingwistyki korpusowej. Od 2001 r. jest współpracownikiem Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w pracach nad znakowaniem morfosyntaktycznym korpusu IPI PAN, słownikiem elektronicznym nazw własnych. Współautorka słownika gramatycznego jednostek frazeologicznych współczesnej polszczyzny ogólnej SEJF (współautorka: Agata Savary) oraz słownika paradygmatów werbalnych jednostek frazeologicznych VERBEL (współautorzy: Iwona Kosek, Sebastian Przybyszewski). W latach 2013–2017 reprezentant Polski w międzynarodowej sieci naukowej PARSEME – Parsing and multi-word expression. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing PARSEME (członek Management Committee). W latach 2017–2019 zaangażowana również w projekt D/P-IPHRAS: Interphraseologie als Element der Wissenschaftssprache (D/P-IPHRAS: Interfrazeologia jako element języka nauki), realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Jenie.

 

alt


pok. 362

+48 89 524 63 17
monika.czerepowicka@uwm.edu.pl