Edytorstwo tekstów

altSpecjalność Edytorstwo tekstów pozwala absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy o przygotowaniu tekstu do publikacji oraz zapoznanie z procesem druku. Stąd w treści programowe obejmują zagadnienia dotyczące historii książki, źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa, korekty i redakcji tekstu, prawa autorskiego, marketingu, poligrafii, jak  również kultury i zasad pisowni języka polskiego. Z uwagi na warsztatowy charakter specjalności szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie absolwenta do pracy nad edycją tekstów. Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej zapoznają słuchacza ze specjalistycznymi programami służącymi do składania książek i edycji druków użytkowych, jak również publikacji w Internecie. Prowadzą je osoby ze środowiska wydawców oraz pracownicy uniwersyteccy, dysponujący wiedzą edytorską zdobytą przez lata praktyki. Absolwent Edytorstwa tekstów nabiera umiejętności predestynujących go m.in. do pracy w zawodzie dziennikarskim oraz we wszelkiego typu wydawnictwach, jak również przy publikacjach internetowych.

 

PEŁNA OFERTA KSZTAŁCENIA