Studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia trwają 4 semestry, umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje przygotowanie do pracy naukowej, umożliwiające podjęcie studiów doktoranckich. Możliwości zatrudnienia absolwentów są poszerzone dzięki prowadzonym specjalizacjom.

Specjalność edytorstwo tekstów pozwala absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych występują zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak i również kultury i zasad pisowni języka polskiego. Z uwagi na warsztatowy charakter specjalności szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie absolwenta do pracy nad edycją tekstów.

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania języka polskiego – kontynuacja – jest przeznaczona dla absolwentów I stopnia filologii polskiej, którzy ukończyli specjalność nauczycielską umożliwiającą pracę w szkole podstawowej. Specjalność pozwala na wykonywanie zawodu nauczyciela języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela szczegółowe informacje uzyskają w Ośrodku Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego UWM.

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl