Studia stacjonarne I stopnia

Studia I stopnia trwają 6 semestrów, umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego licencjata.  Wybór i realizacja specjalności skutkuje odpowiednim wpisem w dyplomie absolwenta (oraz wykazem przedmiotów wraz z ocenami w suplemencie do dyplomu). Ci, którzy nie zdecydowali się na jedną z trzech specjalności, mogą podjąć zajęcia w ramach opcji specjalnościowych (wykaz przedmiotów wraz z ocenami w suplemencie do dyplomu, bez wpisu w dyplomie).

Specjalność wiedza o kulturze umożliwia zdobycie kompetencji kulturowych. Daje wiedzę potrzebną do  tego, by dostrzegać złożoność kultury, rozumieć poszczególne jej gałęzie oraz trafnie wskazywać na źródła przemian. Wśród przedmiotów znajdują się m.in.: wstęp do kulturoznawstwa, filozofia kultury, wiedza o filmie, wiedza o muzyce, wiedza o teatrze, wiedza o sztukach plastycznych, zagadnienia kultury regionalnej.

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Szczegółowych informacji na temat specjalności nauczycielskiej udziela Ośrodek Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego UWM.

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl