dr Magdalena Zaorska, adiunkt

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6421-8864

 

dr Magdalena Zaorska

Adiunkt – Instytut Językoznawstwa

Katedra Polonistyki i Logopedii

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Nauk Humanistycznych, pok. 268

 

WYKSZTAŁCENIE I ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Jestem absolwentką Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Petersburgu, gdzie studiowałam na kierunku aktor teatru dramatycznego i filmu w klasie mistrzowskiej prof. A.N. Kunicyna i prof. G.A. Baryszewej. Studia magisterskie ukończyłam w 1995 r., otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Naukę kontynuowałam na studiach doktoranckich, również w PAST w Petersburgu, którą zwieńczyłam w 2001 r. obroną rozprawy doktorskiej.

Obiektem moich badań naukowo-artystycznych jest szeroko rozumiana kultura żywego słowa (wymowa polska, rosyjska). Ważne miejsce zajmuje w nich również emisja głosu mówionego – praca nad oddechem, fonacją oraz artykulacją i dykcją. Interesuję się również pedagogiką teatralną i historią rosyjskiej szkoły sztuki aktorskiej. Od ponad dwudziestu lat prowadzę badania z zakresu metodyki kształcenia aktora w Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem „systemu” Stanisławskiego. Niepoślednią rolę w prowadzonych przeze mnie poszukiwaniach zajmuje etiuda sceniczna i jej wpływ na wychowanie artysty sceny. Pasjonuję się również historią rosyjskiego teatru przełomu XIX i XX wieków i historią Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od października 2019 r. członkiem Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzę zajęcia m.in. z emisji głosu, dykcji i autokorekcji, wymowy w śpiewie, warsztatu teatralnego, warsztatu reżysera, interpretacji scenicznej tekstu, a także warsztatu logopedii artystycznej oraz medialnej.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2022 – obecnie – adiunkt, Katedra Polonistyki i Logopedii, UWM

2020–2021 – adiunkt, Katedra Języków Wschodniosłowiańskich, UWM

2018–2019 – starszy wykładowca, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, UWM

2002–2018 – adiunkt, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, UWM

1999–2002 – asystent, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, UWM

1998–2000 – asystent, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,

Wydział Lalkarski w Białymstoku

1998–2000, 2002–2014, 2021 – obecnie – wykładowca, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

ODBYTE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE STAŻE NAUKOWO-PRAKTYCZNE

Wrzesień 2019 r. – ERASMUS+ Staff Mobility For Teaching. Prowadzenie zajęć

w Kemerowskim Państwowym Instytucie Kultury.

Październik 2016 r. – Kemerowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Udział

w kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe. Staż w ramach Międzynarodowej

Naukowo-Praktycznej Konferencji „Etnokulturowe centra: Teoria i praktyka współpracy

i rozwoju współczesnej wielokulturowej Rosji”. Pedagogika teatralna oraz mowa sceniczna

i emisja głosu.

Maj 2014 r. – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Opiekun stażu

– dr Anna Zagórska. Staż „ProEdu – wzmocnienie kapitału dydaktycznego UWM w Olsztynie”.

Październik 2013 r. – Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny. Staż w ramach

Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Semiotyczna Heterogeniczność

Komunikacji Międzykulturowej” i Międzynarodowego Sympozjum poświęconego

problemom przekładu tekstów literackich.

Maj 2013 r. – Kemerowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Staż w ramach

Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Teatralnej „Nadzieja Rosji. W 150. rocznicę

urodzin K. Stanisławskiego”.

Wrzesień 2012 r. – Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Petersburgu. Klasa mistrzowska

prof. L. Graczowej. Opiekun stażu – prof. L. Graczowa.

Październik 2012 r. – Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Petersburgu. Opiekun stażu –

prof. J. Wasiljew. Staż „ProEdu – wzmocnienie kapitału dydaktycznego UWM w Olsztynie”.

Listopad 2012 r. – Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Petersburgu. Staż w ramach

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Scena. Słowo. Mowa”.

Październik 2011 r. – Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Petersburgu. Klasa

mistrzowska prof. W. Filsztyńskiego. Opiekun stażu – prof. L. Graczowa.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I POPULARYZATORSKA

• I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bajka w przestrzeni

naukowej i edukacyjnej”, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, 17-18 czerwca

2010 r. (przewodnicząca komitetu organizacyjnego).

• II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bajka w przestrzeni

naukowej i edukacyjnej. Bajka a mit”, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie,

3-4 czerwca 2011 r. (przewodnicząca komitetu organizacyjnego).

• III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bajka w przestrzeni

naukowej i edukacyjnej. Bajki świata”, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie,

7 czerwca 2013 r. (przewodnicząca komitetu organizacyjnego).

• IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bajka w przestrzeni

naukowej i edukacyjnej Magiczny pierwiastek utworu”, 4-5,12-13 czerwca 2015 r.

Kemerowo-Olsztyn (przewodnicząca komitetu organizacyjnego).

• Członek komitetu organizacyjnego konferencji „Polska surdologopedia – przeszłość,

sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej

logopedii, twórca polskiej surdologopedii”, UWM, Olsztyn, 23 listopada 2017 r.

• Członek komitetu organizacyjnego I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnoza,

terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy”, Olsztyn, 8-9 czerwca 2018 r.

• Redaktor serii wydawniczej „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej”

(w ramach wzmiankowanej serii ukazało się dwanaście wieloautorskich monografii

naukowych o bajce – ponad 3000 stron).

• Organizacja (1998-2010, 2012) wewnątrzuczelnianych eliminacji Konkursu Recytacji

Poezji Rosyjskiej, a także opieka artystyczna nad laureatami i przygotowanie studentów

do eliminacji ogólnopolskich wzmiankowanego konkursu. Studenci 7 razy stawali na

najwyższym podium eliminacji ogólnopolskich i zdobyli w Krakowie wiele wyróżnień.

• Juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów recytatorskich i festiwali

teatralnych.

• Opieka merytoryczno-artystyczna nad Naukowym Kołem Teatralnym SALVE VERBUM (od 2013 r.)

• Współorganizator Uczelnianego Konkursu Recytatorskiego (od 2013 r.)

• Współorganizator Europejskiego Dnia Logopedy (od 2014 r.)

• Współorganizator od 2014 r. uczelnianego, a od 2017 r. Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka.

• Organizator I Festiwalu Żywego Słowa – Majowe Recytacje Poezji Religijnej, Olsztyn

28 maja 2018 r.

 

pok. 304
tel. 089 524 65 47
magdalena.zaorska@uwm.edu.pl