Olsztyn, 10 grudnia 2021 r.

Regulamin VII edycji konkursu recytatorskiego

„Polska poezja XX i XXI wieku”,

organizowanego przez

Katedrę Literatury Polskiej UWM w Olsztynie

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

2. Cel:

1) Ukazanie piękna języka polskiego;

2) Popularyzacja polskiej poezji XX i XXI wieku wśród młodzieży;

3) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;

4) Odkrywanie aktorskich i wokalnych talentów.

3. Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych.

2) Warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:

a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;

b) recytacja wiersza.

3) Podkłady muzyczne do utworów (jeśli będą potrzebne) należy przesłać w formacie mp3 do dnia 9 lutego na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. :

a) w tytule maila należy wpisać „podkłady muzyczne polska poezja”;

b) nazwa pliku mp3 powinna zawierać w następującej kolejności: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki.

4) Długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5) Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników.

6) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.

4. Terminy:

1) Kartę zgłoszenia i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub tradycyjną pocztą:

Katedra Literatury Polskiej UWM w Olsztynie

ul. Kurta Obitza 1/p. 260, 10-725 OLSZTYN

z dopiskiem „Konkurs 2022”

do dnia 12 lutego 2022 roku.

2) Konkurs odbędzie się w Katedrze Literatury Polskiej UWM, przy ul. Kurta Obitza 1, w budynku Centrum Humanistycznego, w Auli Teatralnej, dnia 18 lutego 2022 r., o godz. 11:00.

5. Ocena i nagrody:

1) Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu;

2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;

3) Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów;

4) Jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce), oraz wyróżnienia;

5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;

6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;

7) Decyzja jury jest niepodważalna;

8) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. Reżim sanitarny w czasie pandemii:

Podczas przebywania w budynku Centrum Humanistycznego UWM w Olsztynie (w tym w Auli Teatralnej) należy przestrzegać zasad obowiązującego aktualnie reżimu sanitarnego. Przestrzegany będzie nakaz noszenia maseczek ochronnych podczas trwania konkursu – z wyjątkiem czasu występu estradowego.

6. Postanowienia końcowe:

1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;

2) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/) oraz na facebooku.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ ORAZ LOGOPEDII  25 stycznia ostatnie, zaliczeniowe zajęcia z dr hab. I. Kosek, prof. UWM odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI drugiego roku drugiego stopnia Logopedii  Ćwiczenia z przedmiotu "Wybrane problemy niepłynności mowy" w dniu 24 stycznia 2022 r. (w poniedziałek) odbędą się w formie zdalnej - I grupa godz. 08.45-09.30, II grupa 09.45-10.30.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI drugiego roku pierwszego stopnia Logopedii  Na prośbę studentów zaliczenie przedmiotu balbutologopedia odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 roku zdalnie w obu grupach.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ  We wtorek 25 stycznia zajęcia i zaliczenia z dr hab. E. Szczepkowską odbędą się w trybie zdalnym.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII 27 stycznia na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu: Dydaktyka i metodyka postępowania logopedycznego z dr hab. R. Makarewicz, prof. UWM odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA! Konsultacje dr hab. Marioli Wołk, prof. UWM 24 stycznia odbędą się w godz. 8:15-9:45 na platformie MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku 2. stopnia FILOLOGII POLSKIEJ Na prośbę studentów wykład z wprowadzenia do semantyki z dr hab. Mariolą Wołk, prof. UWM zostaje przełożony z 25 stycznia na 24 stycznia, godz. 9:45 i odbędzie się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ  W poniedziałek 24 stycznia zajęcia i zaliczenia z dr hab. E. Szczepkowską odbędą się w trybie zdalnym.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ ORAZ LOGOPEDII  25 stycznia ostatnie, zaliczeniowe zajęcia (wszystkie, w tym egzamin zerowy z językoznawstwa ogólnego) z dr hab. Mariolą Wołk, prof. UWM odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ  24 stycznia ostatnie, zaliczeniowe zajęcia z prof. G. Iglińskim odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ  24 stycznia ostatnie, zaliczeniowe zajęcia z LITERATURY ROMANTYZMU z dr hab. B. Adamkowicz-Iglińską odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II ROKU I STOPNIA oraz III roku LOGOPEDII  25 stycznia zajęcia z dr M. Czerepowicką odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ W związku z potwierdzonym przypadkiem covid-19 wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej w dniach: 20-28 stycznia br.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA!!!  Prorektor ds. kształcenia, dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM wydał komunikat, w którym rekomenduje zdalny tryb przeprowadzania zaliczeń i egzaminów. Zaznacza jednak, że ostateczna decyzja w tym zakresie należy do nauczycieli akademickich.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku LOGOPEDII  Zajęcia z przedmiotu: elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii logopedycznej z mgr A. Parakiewicz zaplanowane na 20 stycznia odbędą się poniedziałek 24.01 (9-10.30) i wtorek 25.01(9.30-11) w gabinecie Integracji Sensorycznej przy ulicy Knosały 7B/A w Olsztynie.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII  Zajęcia z dr I. Grzesiak zaplanowane na 26 stycznia odbędą się 21 stycznia,   godz. 15.00 oraz 16.45, MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku LOGOPEDII Seminarium z dr I. Grzesiak zaplanowane na 26 stycznia odbędzie się 21 stycznia, godz. 18.30, MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci II stopnia LOGOPEDII,  dostępne jest nowe nieodpłatne szkolenie z Integracji Sensorycznej pt. „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”. (40 godzin). Szczegóły pod linkiem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci II stopnia logopedii Zakwalifikowanym Studentom przypominamy, że druga część szkolenia z Integracji Sensorycznej odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 stycznia. Jednocześnie podajemy, że nabór na 2 turę szkolenia z SI w terminach 18-20. 02 oraz 11-13. 03. 2022r. odbędzie się w najbliższym czasie, w związku z czym prosimy o śledzen...
 • OGŁOSZENIE

  Studenci II roku II stopnia Logopedii  Pierwszy termin zaliczenia z przedmiotu "Wybrane problemy niepłynności mowy" - 10 stycznia 2022 r., drugi termin zaliczenia - 24 stycznia 2022 r.. Zaliczenie odbędzie się podczas planowanych zajęć - ćwiczeń. Terminy egzaminu zostaną ustalone 10 stycznia  2022 r. ze studentami. Problematyka, którą na...
 • OGŁOSZENIE

  OBSŁUGA INTERESANTÓW  Podstawowym sposobem załatwiania spraw w sekretariacie jest poczta elektroniczna:  filpol.human@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 63 61.    Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 metrów...
 • OGŁOSZENIE

  Standardy przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na kierunku logopedia  (dla seminariów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22)
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI! W przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na covid-19 u kogoś z Państwa, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Prodziekan dr Renaty Rozbickiej: renata.rozbicka@uwm.edu.pl lub pod numer telefonu: 603791262.
 • OGŁOSZENIE

  Studenci III roku - seminarzyści dr n. med. J. Białkowskiej W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w sprawie zasad obowiązujących studentów podczas odbywania zajęć dydaktycznych na terenie USK w roku akademickim 2021/22.
 • OGŁOSZENIE

  Studenci III roku Logopedii     W ramach zajęć z przedmiotu profilaktyka logopedyczna z dr A. Żywanowską realizowane będą wyjścia do Przedszkola Mistrzów w Olsztynie. W czasie zajęć studenci będą przeprowadzali diagnozę logopedyczną i ustalali program terapii pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia.
 • OGŁOSZENIE

  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO MS TEAMS
 • OGŁOSZENIE

  Ważne!  W zajęciach w trybie bezpośrednim nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.  Przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach należy zachować dystans społeczny  (odstęp minimum 1,5-2 me...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ   Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.  Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polski...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci I roku! Zapraszamy do lektury informacji o zdalnym nauczaniu:  https://russ.uwm.edu.pl/uslugi-dostepne-w-sieci-uwm/   
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ! Wszelkie informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej znajdują się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd