dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0002-8165-502X

Iwona Maciejewska - profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracuje w Zakładzie Literatury Dawnej i XIX wieku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na podstawie pracy Ukształtowanie narracji w polskim romansie barokowym napisanej pod kierunkiem prof. Krystyny Stasiewicz. Zainteresowania badaczki od lat koncentrują się wokół problematyki związanej z kształtem epiki staropolskiej. W kręgu obserwacji naukowej pojawiają się również formy pamiętnikarskie jako istotne w wiekach dawnych techniki opowiadania i świadectwo ewoluującej mentalności.

Książka Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, która stała się podstawą habilitacji uzyskanej w 2014 roku, stanowi wielokierunkową analizę przemian (zachodzących w I połowie XVIII wieku) w sposobie wyrażania tematyki miłosno-erotycznej.  Badania podjęte w ramach pracy habilitacyjnej przyczyniły się do pozyskania grantu z Narodowego Centrum Nauki pt. Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła, ukończonego w 2016 roku. Jego rezultatem było opublikowanie unikatowego zbioru listów miłosnych powstałych w I połowie XVIII wieku. Pomył na ten projekt (zrealizowany we współpracy z dr Katarzyną Zawilską) wynikał z eksplorowania w ostatnich latach twórczej aktywności kobiet w okresie późnego baroku.

Na seminarium licencjackim realizowane są przede wszystkim tematy związane z ukształtowaniem gatunkowym, narracyjnym i fabularnym rodzimej epiki. Studenci mogą również podejmować zagadnienia, które dotyczą pamiętnikarstwa i epistolografii oraz zmieniających się konwencji wpływających na te formy piśmiennictwa.

 

alt

pok. 261
tel. 524 63 21
iwona.maciejewska@uwm.edu.pl