dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0002-6753-167X

Adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2006 r. obroniła rozprawę doktorską Antroponimia mieszkańców komornictwa jeziorańskiego w latach 1500-1772, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Biolik. Jej obecne prace poświęcone są głównie współczesnym i historycznym nazwom własnym (przede wszystkim nazwom osobowym) opisywanym w kontekście kulturowym i  aksjologicznym.

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

Współorganizacja konferencji naukowych:

  1. Organizacja Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”, Olsztyn, maj 2008 r.
  2. LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Język w dialogu między kulturami, Olsztyn, 25-26 września 2009
  3. Nowe zjawiska w języku, tekście i  komunikacji III”. Kontekst a komunikacja, Olsztyn 7-8 maja 2010;
  4. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn 12-13 maja 2012;
  5. Lingwistyka dyskursu. IV Międzynarodowy okrągły stół ds. problematyki dyskursu, Olsztyn, 25-28 czerwca 2014 r.
  6. Idee i wartości w języku i kulturze, Olsztyn, 13-14 listopada 2014
  7. Onomastyka medialna, Olsztyn, 22-23 października 2015 r.
  8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna, Olsztyn, 17-18 listopada 2016 r.

Opieka nad Studenckim Naukowym Kołem Językoznawców od roku 2007 - 2016

Sekretarz redakcji „Prac Językoznawczych” od roku 2008 - obecnie

Koordynator ds. kół naukowych na Wydziale Humanistycznym (w latach 2008-2010)

Organizacja sześciu edycji szkolenia dla pracowników Michelin Polska S.A. (lata 2008-2015)

Opiekun roku studentów filologii polskiej w latach 2007-2012

Opiekun roku studentów logopedii: rok akademicki 2015/2016  – obecnie

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – od 2015 - obecnie

Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego od 2014 r. - obecnie

Członek Zespołu ds. promocji Wydziału Humanistycznego od 2013 - obecnie

Członek Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku logopedia od 2014 r. – obecnie

 

Działalność popularyzatorska:

Wykład o pochodzeniu nazwisk i analiza etymologiczna nazwisk uczniów dla I LO im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, listopad 2007.

Organizacja obchodów Roku Zbigniewa Herberta na Wydziale Humanistycznym, listopad 2008.

Współorganizacja konkursu „Czy znasz swój język ojczysty?” przeprowadzanego cyklicznie w ramach Dni Nauki i Sztuki, lata 2006-2009.

Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Podchody z językiem polskim” w ramach Dni Nauki i Sztuki, lata 2008-2011.

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku – „Nazwy miejscowe na Warmii i Mazurach. Pochodzenie i zmiany”, 15.05.2014 r.

Wykład dla Uniwersytetu Dzieci – „Po co ludzie mają nazwiska?”, 13.12. 2015 r.

Członek jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, 29 października 2015 r.

Wykład „Nowe zjawiska w polszczyźnie” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Sobieskiego w Szczytnie, 6. 11. 2015 r.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich: Najczęstsze błędy językowe Polaków, 21.01.2016 r.

Wykład dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie „Skąd pochodzą i co znaczą nasze imiona i nazwiska?”, 14.12.2015 r.

Wykład pt. „O sposobach dominacji” w ramach „Czwartków z humanistyką”, 11.02.2016 r.

Pomoc w realizacji obchodów Dnia Języka Ojczystego (przeprowadzenie i sprawdzenie dyktanda), 24.02.2016 r.

Warsztaty z poprawności językowej w ramach zajęć dla licealistów „Zakuwanie na Humanie”, 18 marca 2016 r.

Przygotowanie imprezy „Regionalnie” z okazji Dni Humana, 18.04.2016 r.

Przygotowanie ogniska integracyjnego dla pracowników i studentów Instytutu Polonistyki i Logopedii, 8 czerwca 2016 r.

Wykład dla uczniów I LO w Olsztynie "Tendencje w języku i komunikacji", 16. 06. 2016 r.

Wykład dla uczniów I LO w Olsztynie „Skąd pochodzą i co znaczą nasze imiona i nazwiska?”, 16.06.2016 r.

Wykład dla uczniów nt. zmian w polszczyźnie, LO w Mrągowie, 20 lutego 2017 r.

Organizacja obchodów Dnia Języka Ojczystego, 21 lutego 2017 r.

Wykład z okazji Dnia Języka Ojczystego: Jak język kształtował się w procesie ewolucji, 22 lutego 2017 r.

Wykład dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie: „O  języku przyjaźni”, 6 kwietnia 2017.

Wykład w ramach Czwartków z Humanistyką: Dawne i współczesne ogłoszenia towarzysko-matrymonialne – porozmawiajmy o wartościach.

Cykl audycji radiowych na temat wybranych zagadnień z zakresu poprawności językowej, Polskie Radio Olsztyn, cotygodniowe audycje od 6 marca 2017 – obecnie (1. Odmiana nazwisk polskich, 2. Poprawność w zakresie wymowy, 3. Wyrazy modne, 4. Tendencje w polszczyźnie, 5. Tworzenie nazw żeńskich od nazw zawodów i funkcji, 6. Wulgaryzmy, 7. Zdrobnienia, 8. Zapożyczenia językowe, 9. Źródła kulturowe i znaczenie etymologiczne imion. 10. Typy motywacyjne i słowotwórcze nazwisk Polaków).

28 września -  warsztaty na temat pochodzenia nazwisk podczas Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki:
12-13 października - przeprowadzenie warsztatów "Jak badać pochodzenie nazw własnych?" podczas XI Forum Kultury Słowa
18 października - wykład otwarty pt. "Tendencje we współczesnej polszczyźnie" w ramach przedsięwzięcia "Lubię polski"
18 października - udział w debacie pt. "Wpływy językowe na Warmii i Mazurach"
28 października - wywiad udzielony do "Gazety Olsztyńskiej" na temat statusu gwar i najnowszych zjawisk w polszczyźnie

 

alt

pok. 369

+48 89 524 63 50
iza.matusiak@uwm.edu.pl