Rekrutacja

Wykaz przedmiotów na I roku studiów pierwszego stopnia:

 • Literatura powszechna
 • Literatura staropolska
 • Literatura oświecenia
 • Nauki pomocnicze filologii polskiej
 • Wstęp do nauki o języku
 • Wiedza o kulturze
 • Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
 • Język łaciński z elementami kultury antycznej
 • Historia Polski
 • Podstawy pisowni polskiej
 • Literatura a Internet
 • Historia filozofii
 • Wykład ogólnouczelniany
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie fizyczne
 • Poetyka z elementami teorii literatury
 • Zagadnienia literatury współczesnej
 • Leksykografia współczesna

Wykaz przedmiotów na I roku studiów drugiego stopnia:

 • Teoria kultury
 • Technologie informacyjne w humanistyce
 • Warsztaty translatorskie
 • Komparatystyka literacka
 • Językoznawstwo ogólne
 • Nurty i style literacko-artystyczne
 • Metodologia badań literackich
 • Metodologia badań językoznawczych
 • Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
 • Życie literackie po 1989 roku
 • Wykład wydziałowy
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie


 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl