prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

https://orcid.org/0000-0001-7113-5074

Profesor w Instytucie Polonistyki i Logopedii, językoznawca zajmujący się teorią nazw własnych, lingwistyczną analizą dyskursu publicznego, językiem mediów. Doktoryzował się w 2000 r. na UWM w Olsztynie, habilitował w 2008 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Autor książek: Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej (Olsztyn 2001), Media i nazwy (współautor: K. Skowronek, Kraków 2004), Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii (Olsztyn 2007), Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna (Warszawa 2015), leksykonu Słownik metafor i konotacji nazw własnych (Olsztyn 2012). Opublikował także kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych w Polsce, Niemczech, USA, Kanadzie, Włoszech, Czechach, Rosji i na Słowacji. Wygłaszał referaty na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pomysłodawca i współorganizator cyklicznych konferencji „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, organizowanej od 2005 r. co 2 lata w Olsztynie. Wiceprzewodniczący Komisji Onomastyki Słowiańskiej, członek Komisji Onomastycznej PAN (od 2005), Dictionary Society of North America (od 2011), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2014).  Członek rady naukowej czasopism: "Prace Językoznawcze" i "Media i Społeczeństwo". Trzykrotnie zdobywał granty KBN, MNiSW oraz NCN, Od stycznia 2015 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki i Logopedii.

 

alt

pok. 358
+48 89 524 63 30
rutkow@uwm.edu.pl