prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

https://orcid.org/0000-0001-7113-5074

Profesor w Instytucie Językoznawstwa, zajmuje się teorią nazw własnych, lingwistyczną analizą dyskursu publicznego, językiem mediów. Doktoryzował się w 2000 r. na UWM w Olsztynie, habilitował w 2008 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Autor książek: Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej (Olsztyn 2001), Media i nazwy (współautor: K. Skowronek, Kraków 2004), Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii (Olsztyn 2007), Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna (Warszawa 2015), leksykonu Słownik metafor i konotacji nazw własnych (Olsztyn 2012), Onomastyczna analiza dyskursu (Kraków 2020, współautor: K. Skowronek). Opublikował ponad 120 artykułów w czasopismach naukowych w Polsce, Niemczech, USA, Kanadzie, Włoszech, Czechach, Rosji i na Słowacji. Wygłaszał referaty na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pomysłodawca i współorganizator cyklicznych konferencji „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, organizowanej od 2005 r. co 2 lata w Olsztynie. Wiceprzewodniczący Komisji Onomastyki Słowiańskiej, członek Komisji Onomastycznej PAN (od 2005), Dictionary Society of North America (od 2011), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2014).  Od 2019 r. członek Rady Języka Polskiego, od 2022 - przewodniczący Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP. Wiceprzewodniczący Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych z Administracji. Trzykrotnie zdobywał granty KBN, MNiSW oraz NCN, Od stycznia 2015 r. do 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki i Logopedii, a od 2019 r.  jest powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo i jednocześnie dyrektora Instytutu Językoznawstwa UWM.

 

alt

pok. 2
+48 89 524 63 68
rutkow@uwm.edu.pl