czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII Zajęcia z warsztatów logopedii klinicznej z dr I. Grzesiak  z dnia 18 stycznia odbędą się 25 stycznia w godz. 11.30-13.00.
 • OGŁOSZENIE

  FILOLOGIA POLSKA - TERMINARZ EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ 2020/2021
 • OGŁOSZENIE

  LOGOPEDIA - TERMINARZ EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ 2020/2021
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA, STUDENCI I ROKU LOGOPEDII!  W środę, 27.01.2021 r., o godz. 15:00, na platformie MS Teams (zespół: „Logopedia 2020”) odbędzie się spotkanie z opiekunem roku, dr Katarzyną Witkowską.
 • OGŁOSZENIE

  Zapisy na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego oraz przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2020-21
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku II STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ  Terminy dodatkowych zajęć dr hab. I. Kosek, prof. UWM, koniecznych ze względu na późniejsze rozpoczęcie roku akademickiego przez I rok:  „Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego”, 26.01.2021, godz. 13.15-14.45 (platforma MS Teams).
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII  Terminy dodatkowych zajęć dr hab. I. Kosek, prof. UWM, koniecznych ze względu na późniejsze rozpoczęcie roku akademickiego przez I rok:  „Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii”, gr 1: 12.01, 20201, godz. 9.45-11.15 (platforma MS Teams),  „Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologi...
 • OGŁOSZENIE

  Studenci I r. 2. stopnia filologii polskiej:  W ramach odrabiania zajęć z początku października dodatkowe zajęcia z językoznawstwa ogólnego z dr hab. M. Wołk, prof. UWM odbędą się 21 stycznia o 9.45 na platformie MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  Ważność legitymacji studenckich          Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-...
 • OGŁOSZENIE

  Harmonogram pracy sekretariatu w dniach 18-29.01.2021 r. (plik w załączeniu)  Dalsze działania w kwestii organizacji pracy będą zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji od kolejnych zarządzeń i decyzji władz Uczelni.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII  Wykaz obowiązkowych, jednorazowych szkoleń:  - Ochrona własności intelektualnej - 8 grudnia (wtorek), godz. 16.30-18.00, dr Ewa Lewandowska, kod dostępu: xzp6jo1  - Etykieta - 13 listopada (piątek), godz. 15.00-18.15, mgr Izabela Socka, kod dostępu: c4c8mzc  - Szkolenie w...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII  Wykaz obowiązkowych, jednorazowych szkoleń:  - Ochrona własności intelektualnej - 19 listopada (czwartek), godz. 17.00-18.30, dr Ewa Lewandowska, kod dostępu: sfztugo  - Etykieta - 22 stycznia (piątek), godz. godz. 15.00-18.15, mgr Izabela Socka  - Ergonomia - 23.11 (ponie...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII  Obowiązkowe, jednorazowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek), godz. 15.00-18.15, dr inż. Jolanta Fieducik, kod dostępu: 9thlxde. Zajęcia wynikające z planu zostają w tym przypadku odwołane.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA, STUDENCI I ROKU I STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ  Dodatkowe zajęcia ze wstępu do nauki o języku z dr K. Witkowską odbędą się: 25 XI w godz. 8.00-9.30 oraz 9 XII oraz 20 I w godz. 9.45–11.15.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej z mgr J. Choromańską odbędą się zdalnie w terminach uwzględnionych w planie zajęć.
 • OGŁOSZENIE

  OBSŁUGA INTERESANTÓW  Podstawowym sposobem załatwiania spraw w sekretariacie jest poczta elektroniczna:  filpol.human@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 63 61.    Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 metrów ...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci 1 roku FILOLOGII POLSKIEJ oraz logopedii  Legitymacje będzie można odebrać w dziekanacie w dniach i godzinach przyjęć interesantów, zob. http://wh.uwm.edu.pl/wydzial/dziekanat
 • OGŁOSZENIE

  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO MS TEAMS
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci III roku, specjalność nauczycielska w zakresie j. polskiego  W związku z obawami wyrażonymi przez studentów odwołuje się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 29. Zasady odbycia praktyki śródrocznej zostały omówione na zebraniu, w kwestiach szczegółowych należy kontaktować się z p. Natalią Janke.
 • OGŁOSZENIE

  Ważne!  W zajęciach w trybie bezpośrednim nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.  Przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach należy zachować dystans społeczny  (odstęp minimum 1,5-2 me...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ   Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.  Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polski...
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci I roku! Zapraszamy do lektury informacji o zdalnym nauczaniu:  https://russ.uwm.edu.pl/uslugi-dostepne-w-sieci-uwm/   
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ! Wszelkie informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej znajdują się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd
 • OGŁOSZENIE

  ZAKWATEROWANIE  Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminach zajęć. Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK - www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego, który będzie udostępniony od 24 września 2020 r.
 • OGŁOSZENIE

  Komunikat  Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku  w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021    Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,  biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwo...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci I oraz II roku filologii polskiej  Przypominamy o obowiązku odbycia praktyk  I rok - praktyka psychologiczno-pedagogiczna  II rok - specjalność nauczycielska - praktyka przedmiotowa-metodyczna (wrzesień)  wiedza o kulturze - praktyka zawodowa  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyki znajdują się tutaj...
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii  Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9 
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!  Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl